Nábor nových hráčok

V mesiaci september prebiehal nábor nových hráčok a takisto aj dievčat do prípravky.