2% z dane pre basketbalistky

Vaše 2% (3%) z dane nám pomôžu zabezpečiť chod nášho občianskeho združenia Basketbalový klub mládeže Petržalka – Five Stars. Vďaka nim si môžeme dovoliť robiť viac športových aktivít, turnajov, ktoré deťom pomáhajú. Môžeme investovať do projektov, ktoré majú v rámci toho čo robíme naozaj zmysel.

Ak ste sa rozhodli darovať nám svoje percentá zo zaplatenej dane za rok 2022, ďalej sa dočítate ako postupovať.

Zamestnanec

Do 15. februára môžete požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. V žiadosti je potrebné zaškrtnúť „Žiadam o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane na účely §50 zákona (§39 ods. 7 zákona). Zamestnávateľ Vám vystaví takéto potvrdenie po vykonaní ročného zúčtovania dane.

Z tohto potvrdenia si zistíte dátum a vypočítate:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane,
b) alebo 3% v prípade, že ste v minulom roku odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník a máte Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. To získate od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.

Výslednú sumu 2% (3%) zo zaplatenej dane napíšete do tlačiva Vyhlásenie (VYHLASENIE).  od vyplnenými údajmi môžete odškrtnúť políčko súhlas so zaslaním Vašich údajov, nie je to však nutné.

Vyplnené tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte osobne alebo poštou do 30. apríla 2023 na daňový úrad.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane
b) alebo 3% ak ste v roku 2022 pracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín. Od organizácie, v ktorej ste dobrovoľnícky pracovali, získate Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

Výslednú sumu 2%(3%) zo zaplatenej dane napíšete do tlačiva daňového priznania spolu s údajmi o prijímateľovi:

Názov:    Basketbalový klub mládeže Petržalka – Five Stars, občianske združenie
Sídlo:      Bradáčova 1683/1, 851 02 Bratislava
IČO:        30 793 921
Právna forma: občianske združenie

Riadne vyplnené Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. V prípade, že chcete poukázať 3% z dane, priložte k Daňovému priznaniu aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ďakujeme za Vašu podporu,
vedenie BKM Petržalka – Five Stars, o.z.

Košík0
Žiadne produkty v košíku!
Pokračovať v nákupe
0