Ďakujeme za podporu Bratislava – hlavné mesto SR

ĎAKUJEME!

 

 

 

 

za poskytnutú dotáciu z grantového programu na rozvoj športu.