Vaše percentá z dane pre petržalské basketbalistky

Vaše 2% resp. 3% zo zaplatenej dane za rok 2018 pre Basketbalový klub mládeže Petržalka – Five StarsPrečo sú pre nás Vaše 2% resp. 3% z dane tak dôležité? Môžeme nimi zabezpečiť chod nášho občianskeho združenia Basketbalový klub mládeže Petržalka – Five Stars v tomto kalendárnom roku. Vďaka nim si môžeme dovoliť robiť viac športových aktivít, turnajov, ktoré deťom pomáhajú. Môžeme investovať do projektov, ktoré majú v rámci toho čo robíme naozaj zmysel a pretože chceme deťom vštiepiť lásku k pohybu a športu. Ak ste sa rozhodli darovať nám svoje percentá zo zaplatenej dane za rok 2018, ďalej sa dočítate ako postupovať.

Zamestnanec

Do 15. februára môžete požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. V žiadosti je potrebné zaškrtnúť „Žiadam o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane na účely §50 zákona (§39 ods. 7 zákona). Zamestnávateľ Vám vystaví takéto potvrdenie po vykonaní ročného zúčtovania dane.

Z tohto potvrdenia si zistíte dátum a vypočítate:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane,
b) alebo 3% v prípade, že ste v minulom roku odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník a máte Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. To získate od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.

Výslednú sumu 2% alebo 3% zo zaplatenej dane napíšete do tlačiva Vyhlásenie (na stiahnutie). Pod vyplnenými údajmi môžete odškrtnúť políčko súhlas so zaslaním Vašich údajov, nie je to však nutné.

Vyplnené tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte osobne alebo poštou do 30. apríla 2019 na daňový úrad.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane
b) alebo 3% ak ste v roku 2018 pracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín. Od organizácie, v ktorej ste dobrovoľnícky pracovali, získate Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

Výslednú sumu 2% alebo 3% zo zaplatenej dane napíšete do tlačiva daňového priznania spolu s údajmi o prijímateľovi:

Názov: Basketbalový klub mládeže Petržalka – Five Stars, občianske združenie
Sídlo: Bradáčova 1683/1, 851 02 Bratislava
IČO: 30 793 921
Právna forma: občianske združenie

Riadne vyplnené Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2019) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. V prípade, že chcete poukázať 3% z dane, priložte k Daňovému priznaniu aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ďakujeme za Vašu podporu,
vedenie BKM Petržalka – Five Stars, o.z.