O nás

Sme mladý basketbalový klub dievčat BKM Petržalka – Five Stars,  pôsobiaci v mestskej časti Petržalka, ktorý vznikol v roku 2018 z iniciatívy rodičov a trénerov po ukončení činnosti BK Petržalka.

V sezóne 2017/2018 sme v kategórii Mladšie mini U11 postúpili na Majstrovstvách Slovenska, kde sme obsadili 6. miesto. V sezóne 2018/2019 máme v súťaži družstvo v kategórii Staršie mini U12.

Našou snahou je viesť deti k športu a pohybu, tímovej práci a radosti z úspechu.

Prípravka

Zápis do prípravky je možný kedykoľvek v priebehu roka. Dievčatá sa môžu prísť pozrieť na tréning, prípadne si ho vyskúšať.

Členský príspevok za hráčku v sezóne 2019/2020

  • Prípravka (ročník 2008 a mladšie = nehrajú súťažné zápasy): 150 eur / ročne (september – jún)
  • Mladšie žiačky  U13 (ročník 2007 a mladšie): 300 eur / ročne (september – jún)

Forma úhrady

Príspevky je možné uhradiť jednorázovo, alebo mesačne, polročne.
Forma úhrady: prevodným príkazom
Číslo účtu: SK67 0200 0000 0040 0125 1651
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa (prvých 6 čísel)
Do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko Vášho dieťaťa – staršie mini alebo prípravka (napr. Jana Tichá – prípravka)

Znížená výška príspevku

Máme záujem, aby aj dieťa zo sociálne slabšej rodiny malo možnosť športovať a financie neboli v tomto prekážkou. Preto prostredníctvom trénerov môžete požiadať o zníženie príspevku. Predsedníctvo individuálne posúdi každú takúto žiadosť a rozhodne.

Tréningy 

rozpis tréningov