Kontakt

Basketbalový klub mládeže Petržalka – Five Stars, občianske združenie
(skrátený názov BKM Petržalka – Five Stars)
Bradáčova 1683/1
851 02 Bratislava

IČO: 30793921
DIČ: 2120844528
Číslo účtu: SK67 0200 0000 0040 0125 1651
BIC (SWIFT): SUBASKBX

e-mail: bkmpetrzalka@bkmpetrzalka.sk

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Sídlo združenia Bradáčova 1:

Vchod do telocvične z druhej strany ZŠ Pankúchova 4: