Ďakujeme BSK

ĎAKUJEME!

za poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2021.